อัพเดทเกมแล้ว แต่เข้าเซิฟไม่ได้ทำยังไงดี!??

การอัปเดตเวอร์ชัน Minecraft Bedrock และ Minecraft Cross: ขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็ว

Minecraft Bedrock และ Minecraft Cross ในเวอร์ชันล่าสุดทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่มีความเสถียร มีความสมดุลและความสนุกสนานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ต่อไปนี้คือขั้นตอนง่ายๆ ในการอัปเดตเวอร์ชันของคุณ:

1. เข้าไปที่ Server Console

เบื้องต้นกดเข้าไปที่ Server Console ของคุณลูกค้า

2. กดเลือกหัวข้อ Settings

ใน Server Console กดเลือกหัวข้อ Settings เพื่อทำการปรับแต่งการตั้งค่าของเซิฟเวอร์

3. เลือกหัวข้อ Bedrock Edition หรือ Minecraft Cross

ในหัวข้อ Settings จะมีตัวเลือก Bedrock Edition หรือ Minecraft Cross ให้คุณเลือกตามที่คุณใช้งาน

4. กดเลือกเวอร์ชันล่าสุด

ในหัวข้อ Bedrock Edition หรือ Minecraft Cross กดเลือกเวอร์ชันล่าสุด

5. กดบันทึก

หลังจากเลือกเวอร์ชันล่าสุดแล้ว กดบันทึกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงนี้เข้าใช้

6. กดติดตั้งเซิฟเวอร์ใหม่

หลังจากบันทึกเสร็จสิ้น ให้ทำการกดติดตั้งเซิฟเวอร์ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันเกิดผล

7. กดยืนยัน

เมื่อทำการติดตั้งเซิฟเวอร์ใหม่แล้ว กดยืนยันเพื่อให้การอัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อย

ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วนี้ คุณสามารถให้เซิฟเวอร์ Minecraft ของคุณอยู่ในเวอร์ชันล่าสุดและพร้อมให้ผู้เล่นมาร่วมสนุกกับโลกของ Minecraft ของคุณ

1.เข้าไปที่ Server Console 2.กดเลือกหัวข้อ Settings 3.เลือกหัวข้อ Bedrock Edition หรือ Minecraft Cross 4