มีแค่ไอดีเถื่อน สามารถเล่น Realms ได้ไหมนะ!!?

วิธีการปรับให้ไอดีเถื่อนเล่นได้ใน Minecraft Realms

การทำให้ไอดีเถื่อนเล่นได้บนเซิฟเวอร์ Minecraft สามารถทำได้โดยปรับแก้การตั้งค่าที่ไฟล์ server.properties ดังนี้:

1. เข้าไปที่หน้า Server Console

เข้าไปที่ Server Console ของเซิฟเวอร์ Minecraft ของคุณ

2. เลือกที่หัวข้อ File Manager

ใน Server Console เลือกที่หัวข้อ File Manager เพื่อเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ในเซิฟเวอร์

3. เลื่อนหาไฟล์ server.properties

เลื่อนลงมาในหัวข้อ File Manager และค้นหาไฟล์ที่ชื่อว่า “server.properties” ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บการตั้งค่าหลาย ๆ อย่างของเซิฟเวอร์

4. ปรับ Online-mode จาก True ให้เป็น False

หลังจากเจอไฟล์ “server.properties” ให้ทำการแก้ไขค่า Online-mode จาก True เป็น False

5. กดเซฟ และ รีเซิฟเวอร์ รอบนึง

หลังจากปรับแก้ค่า Online-mode เป็น False ให้กดเซฟเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และทำการรีเซิฟเวอร์อีกรอบ

ด้วยขั้นตอนง่ายเหล่านี้ คุณสามารถทำให้เซิฟเวอร์ Minecraft รองรับไอดีเถื่อนเล่นได้ ทำให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมเซิฟเวอร์ของคุณได้โดยไม่ต้องมีบัญชี Minecraft ที่ถูกตรวจสอบ


onlinemode=false
Untitled design 1